0

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości ? najważniejsze informacje

3466582056_102e42dbb4_b

Wykonując pewne zawody musimy mieć świadomość, że błędy przez nas popełnione w trakcie wykonywania konkretnych czynności zawodowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, które skutkować mogą np. stratami finansowymi klienta lub jego uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego istnieje spis zawodów, które zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dzięki posiadaniu takiego ubezpieczenia osoba, która popełniła błąd lub dopuściła…
Continue reading »