0

Transakcje na rynku nieruchomości

5687462939_fcefed36ce_b_property

Dość często, decydując się na zakup nowego domu czy też mieszkania, największą wagę przykładamy do wyboru najlepszej lokalizacji nieruchomości i spełnienia przez nią najkorzystniejszych dla nas parametrów. Analizujemy cenę, próbujemy ocenić stan nieruchomości i możliwości jakie stwarza jej adaptacja do naszych potrzeb. Na ogół transakcję taką obsługuje pośrednik nieruchomości. Ufamy jego wiedzy i posiadanym przez…
Continue reading »

0

Kilka podstawowych informacji o ubezpieczeniu OC pośredników nieruchomości

8604522410_fe8c620145_c

Zgodnie z prawem osoby wykonujące zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kilka słów więcej na stronie: http://artykuly.krn.pl/O-prestiz-zawodu-posrednika-2_0_6.html). Zakres tej odpowiedzialności obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, jakie zostały wyrządzone w skutek zaniechań lub działań osoby ubezpieczonej w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Ważne jest, aby szkody te były efektem działań związanych…
Continue reading »

0

Ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości ? najważniejsze informacje

3466582056_102e42dbb4_b

Wykonując pewne zawody musimy mieć świadomość, że błędy przez nas popełnione w trakcie wykonywania konkretnych czynności zawodowych mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, które skutkować mogą np. stratami finansowymi klienta lub jego uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego istnieje spis zawodów, które zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Dzięki posiadaniu takiego ubezpieczenia osoba, która popełniła błąd lub dopuściła…
Continue reading »

0

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w OC pośredników nieruchomości

3654152942_b38e066a90_b

Każda osoba wykonująca zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami zobligowana jest do posiadania ubezpieczenia, dzięki któremu będzie możliwe odpowiednie zabezpieczenie interesów zarówno samego pośrednika, jak również jego klientów. Warto wiedzieć, że przedmiotem takiego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody, jakie zostały wyrządzone poprzez działania lub zaniechania osoby ubezpieczonej. Oczywiście szkody muszą być efektem działań pośrednika związanych…
Continue reading »

0

Rozszerzenie OC pośrednika nieruchomości

2433835792_c55460f159_o

Każda osoba, wykonująca zawód pośrednika nieruchomości ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Konkretnie takiemu obowiązkowi podlegają osoby fizyczne posiadające licencję pośrednika oraz osoby niemające takiej licencji, jednak zatrudniające osoby, które tego rodzaju licencję posiadają. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie pośrednika nieruchomości najczęściej zawierane jest na 12 miesięcy, a minimalna wysokość sumy gwarancyjnej takiego ubezpieczenia wynosi 25 000…
Continue reading »

0

Poznaj przykłady wyłączeń w OC pośrednika nieruchomości

3520341017_cb7b3c181f_b

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości chroni osoby wykonujące ten zawód przed roszczeniami klientów, wynikającymi ze szkód będących efektem działań osób posiadających tego rodzaju ubezpieczenie. Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje najważniejsze i często spotykane sytuacje, musimy mieć jednak świadomość, że sporo zdarzeń nie zostało objętych ochroną takiego ubezpieczenia. Warto, więc poznać najważniejsze wyłączenia w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej…
Continue reading »