0

Kim jest zarządca nieruchomości

7081321e1edea24243e6d69e_1280_modern-home

Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna (w Polsce, po 31.12.2013 roku także osoba prawna: kancelaria, korporacja, biuro), prowadząca działalność w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami, na własny rachunek, a więc na własne ryzyko. Polskie ustawodawstwo dopuszcza jeszcze pojęcie zarządcy przymusowego. Jest to osoba fizyczna i/lub prawna, zarządzająca przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym, lub podobnym) w trybie art. 1064…
Continue reading »