0

Zakup nieruchomości

Autor zdjęcia: seier+seier

Każdy, prędzej czy później podejmuje decyzje o zakupie nieruchomości, czy to pod postacią mieszkania, czy też domu. Procedura takiego zakupu nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, wymaga jednak pewnych nakładów czasu oraz uwagi. Zabierając się, zatem za poszukiwania wymarzonej nieruchomość warto mieć na uwadze kilka, niezwykle istotnych kwestii.

0

Sprzedaż nieruchomości

Autor zdjęcia: Felipe Neves

Myślałeś kiedyś nad tym, na czym tak właściwie polega współpraca z biurem zajmującym się pośrednictwem nieruchomości? W jakim stopniu takie biuro odciąża Cię od nie do końca przyjemnych, a już na pewno absorbujących obowiązków związanych ze sprzedażą nieruchomości?

0

Odpowiedzialność spoczywająca na pośredniku w obrocie nieruchomościami

Autor zdjęcia: InterContinental Hong Kong

W przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości wymogiem jest sporządzanie umowy o pośrednictwo na mocy, której ustalane są wszystkie szczegóły dotyczące wynagrodzenia wypłacanego pośrednikowi i zakres obowiązków spoczywający na obu stronach. Zdarzają się jednak w takich sytuacjach przypadki, w których pośrednik umieszcza w umowie pośrednictwa klauzulę, na mocy, której chce on wyłączyć, lub też znacząco…
Continue reading »

0

Odpowiedzialność zawodowa

Autor zdjęcia: meophamman

Niezależnie od tego, w jaki sposób zarabiamy na życie, w ramach naszej codziennej pracy podejmujemy liczne decyzje, których skutki nie za każdym razem są do przewidzenia. Dopięcie każdego tematu na przysłowiowy ostatni guzik nie za każdym razem gwarantuje pozytywną finalizację danego przedsięwzięcia. Decyzje, jakie podejmujemy, czynności, które wykonujemy, a także skutki działań osób współdziałających przy…
Continue reading »

0

Kim jest zarządca nieruchomości

7081321e1edea24243e6d69e_1280_modern-home

Zarządca nieruchomości to osoba fizyczna (w Polsce, po 31.12.2013 roku także osoba prawna: kancelaria, korporacja, biuro), prowadząca działalność w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami, na własny rachunek, a więc na własne ryzyko. Polskie ustawodawstwo dopuszcza jeszcze pojęcie zarządcy przymusowego. Jest to osoba fizyczna i/lub prawna, zarządzająca przedsiębiorstwem (gospodarstwem rolnym, lub podobnym) w trybie art. 1064…
Continue reading »

0

Dokument to podstawa

6195107168_7436a5c64f_b-688x456

Codziennie na świecie miliony ludzi zawierają różne transakcje, podpisują umowy, dobijają targu w ciężkich negocjacjach, kupują, sprzedają, wynajmują, dzierżawią, słowem wykonują czynności związane z niezliczoną ilością dokumentów i innych ważnych papierów. Aby mieć pewność, że nikt nas nie oszuka, spisujemy umowy przedwstępne, poświadczamy podpisy przed notariuszem, a kiedy potrzeba występujemy o wydanie odpisu ważnego dokumentu,…
Continue reading »

0

Pośrednik na rynku obrotu nieruchomościami

11591940683_e1f95bdb76_b

Pośrednikiem na rynku obrotu nieruchomości nie może zostać każdy. Pośrednictwo jest działalnością licencjonowaną, której zasady są ściśle uregulowane stosownymi przepisami prawa. Reguluje je ustawa o gospodarce nieruchomościami. Za niewłaściwe, niezgodne z etyką zawodową działania pośrednika, które doprowadzą do powstania szkody osób trzecich, mogą zostać oni pociągnięci do odpowiedzialności: dyscyplinarnej, cywilnej.

0

Kilka podstawowych informacji o ubezpieczeniu OC pośredników nieruchomości

8604522410_fe8c620145_c

Zgodnie z prawem osoby wykonujące zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (kilka słów więcej na stronie: http://artykuly.krn.pl/O-prestiz-zawodu-posrednika-2_0_6.html). Zakres tej odpowiedzialności obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody, jakie zostały wyrządzone w skutek zaniechań lub działań osoby ubezpieczonej w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej. Ważne jest, aby szkody te były efektem działań związanych…
Continue reading »