0

Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości

Autor zdjęcia: Dave Kliman

Każda osoba pracująca w zawodzie pośrednika nieruchomości zobowiązana jest do wykupienia polisy ubezpieczeniowej w związku z prowadzona przez siebie aktywnością zawodowa. Pośrednik nieruchomości OC zobowiązany jest wykupić (o czym także tutaj: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/) na okoliczność finansowych konsekwencji ewentualnego błędu, do jakiego może dojść podczas wykonywania przez niego czynności zawodowych; błędu, którego konsekwencje mogę być odczuwalne przez osoby…
Continue reading »