0

Odpowiedzialność spoczywająca na pośredniku w obrocie nieruchomościami

Autor zdjęcia: InterContinental Hong Kong

W przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości wymogiem jest sporządzanie umowy o pośrednictwo na mocy, której ustalane są wszystkie szczegóły dotyczące wynagrodzenia wypłacanego pośrednikowi i zakres obowiązków spoczywający na obu stronach. Zdarzają się jednak w takich sytuacjach przypadki, w których pośrednik umieszcza w umowie pośrednictwa klauzulę, na mocy, której chce on wyłączyć, lub też znacząco…
Continue reading »