0

Pośrednik na rynku obrotu nieruchomościami

11591940683_e1f95bdb76_b

Pośrednikiem na rynku obrotu nieruchomości nie może zostać każdy. Pośrednictwo jest działalnością licencjonowaną, której zasady są ściśle uregulowane stosownymi przepisami prawa. Reguluje je ustawa o gospodarce nieruchomościami. Za niewłaściwe, niezgodne z etyką zawodową działania pośrednika, które doprowadzą do powstania szkody osób trzecich, mogą zostać oni pociągnięci do odpowiedzialności: dyscyplinarnej, cywilnej.